K-factor in de KNDB rating - v3

Discussion about development of draughts in the time of computer and Internet.
Post Reply
clp
Posts: 199
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

K-factor in de KNDB rating - v3

Post by clp » Fri Mar 25, 2022 10:09

Piet Bouma wrote:
Wed Mar 09, 2022 21:07
Want het effect in Kees zijn berekening is dat twee in mijn ogen zeer talentvolle jeugdspelers in ratingstijging afgeremd worden. Link
Daarom terug naar de tekentafel (v3).

Formule ratingaanpassing
 • Rn = R0 + K(WP - NP)
  R0 = Rating op voorafgaande ratingdatum.
  K = Verversingsingsfactor.
  WP = Werkelijk behaald aantal punten.
  NP = Normpunten.

Verversingsingsfactor (K)
De verversingsfactor K is in de eerste plaats afhankelijk van de N partijen in de huidige ratingperiode,
aangevuld met Ne fictieve remises tegen de eigen rating (R0).
En wel zodanig dat K = 800 voor één partij, 800 / 2 voor twee partijen, 800 / n voor n partijen.
 • K = 4C / 2(Ne + N), K is tenminste 5 = 400 / 80
 C = Elo klassse interval, de sigma van één speler, C = 200.
 2 = damscore voor winst.
 Ne = Effectief aantal wedstrijden waarop R0 is gebaseerd.
 N = Aantal wedstrijden in de ratingperiode.
 N0 = Aantal gespeelde wedstrijden vóór de voorafgaande ratingdatum.

De verversingsfactor K wordt als volgt bepaald:

Indien N0 is 80 wedstrijden of meer:
Stel Ne = 80, K = 5.

Voor "excellente" nieuwe spelers:
Indien N0 < 80, %WP - %NP > 10%, N > 10 dan Ne = 0.
 • Controle: De nieuwe rating is ongeveer gelijk aan de ratingperformance.
Indien N0 strikt tussen 10 en 80:
Stel Ne = wortel(N0 * N<>10).

Indien N0 ≤ 10:
Stel Ne = N0.

Speler heeft op de voorafgaande ratingdatum géén rating en tenminste één punt gescoord
De nieuwe rating is de prestatierating op gemiddelde, berekend als:
 • R0 = Ra + D400(%WP), Ra is gemiddelde tegenstanderrating.
Elo verwachtingsfunctie
Normale verdeling
P(D) = norm.verd(D, 0, 2000 / 7, cumulatief).

Lineaire benadering
P400(D) = D / 4C + 50%.
D400(P) = (P - 50%)4C.

clp
Posts: 199
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

The meaning of the K-factor

Post by clp » Fri Apr 08, 2022 17:41

Elo (1978, p.25) proposed a simple method of determining a player's true strength through continuous adjustments based on matches played. The rating change is proportional, by a factor of K, to the difference between the actual score (W) and the expected score (We). The new rating is determined by
 • Rn = R0 + K(W-We).
The K-factor determines how we weigh past and present. A low K gives more weight to past performances. In the following example we show the effect of the K-factor on the rating development in more detail.
The new rating (Rn) is approximately equal to the rating performance (Rp) calculated over the games played in the rating period (N = 9) supplemented by (800/K - N) = 71 fictitious draws against own rating.
N = 9, Ne = 71, N + Ne = 80, K = (4C/par) / 80 = 5, par = 2, R0 = 1552

The class interval C = 200 is rooted in tradition (Elo, 1978, p. 19). In this example, the past weighs 8 times as much as the present.

 R0=1552        Elo    2   800   2   A400
Pl Rc   N  WP D  P(D)  NP(Elo) P(D)  NP(Lin) Rp
-----------------------------------------------------------
S0 1552  71 71 0  50,0%  71,00  50,0%  71,00  0
S1 1265  1  2  287 84,2%  1,68  85,9%  1,72  400
S2 1426  1  1  126 67,0%  1,34  65,8%  1,32  0
S3 1281  1  1  271 82,9%  1,66  83,9%  1,68  0
S4 1285  1  2  267 82,5%  1,65  83,4%  1,67  400
S5 1347  1  2  205 76,3%  1,53  75,6%  1,51  400
S6 1540  1  1  12 51,7%  1,03  51,5%  1,03  0
S7 1558  1  1  -6 49,2%  0,98  49,3%  0,99  0
S8 1362  1  1  190 74,7%  1,49  73,8%  1,48  0
S9 1343  1  2  209 76,8%  1,54  76,1%  1,52  400
-----------------------------------------------------------
Ra =1532,488  80 84     83,906   83,903 1600/80
      P = 52,5%               P = 52,5%
     D(P)= 17,916            D800(P) = 20

Rn ( Elo) = 1552,47 = 1552 + 5(84 - 83,906)
Rn (D800) = 1552,49 = 1552 + 5(84 - 83,903)
Rp (D800) = 1552,49 = 1532,488 + 20
Rp ( Elo) = 1550,40 = 1532,488 + 17,916

As the expectation curve between -300 and +300 is almost linear we have:
 • RnElo ≈≈ RnD800 == RpD800 ≈≈ RpElo
Percentage Expectancy Curve (Gauss)
 • P(D) = norm.verd(D, 0, C(10/7), cumulatief), C = 200
Linear Approximation Formulae ( "algorithm of 400")
 • P800(D) = D / 4C + 50%, richtingscoëfficiënt = 1 / 4C, startgetal = 50%.
 • D800(P) = (P - 50%)4C.

clp
Posts: 199
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: K-factor in België

Post by clp » Wed Aug 03, 2022 19:45

Na lang zoeken heb ik de gehanteerde regels in België gevonden: Zie hieronder hoe de rating wordt bepaald.

Artikel 10 - Klassering van de spelers
a. Vier maal per jaar, op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober,
wordt er een puntenklassering voor alle aangesloten spelers opgesteld.
Elke aangesloten speler die 20 partijen betwistte met geklasseerde spelers,
krijgt een quotering (rating) en zijn uitslagen worden verwerkt volgens de formule (f).

b. De spelers worden als volgt ingedeeld :
  Experten : 2200 punten en meer
  A -klasse : 2000 punten en meer
  B -klasse : 1800 punten en meer
  C -klasse : 1600 punten en meer
  D -klasse : 1400 punten en meer
  E -klasse : minder dan 1400 punten

c. Spelers die na een onderbreking terug actief worden, bekomen opnieuw hun laatst gekende quotering.
Spelers die zich nieuw inschrijven of die na een onderbreking terug actief worden,
bekomen hun laatst gekende quotering (in volgorde KBSB-rating, FIDE-rating, hun nationale rating).

d. De quotering op 1 juli bepaalt de klasse van de speler voor de volgende twaalf maanden.

e. Formule voor het berekenen van de voorlopige quotering :

Zij wordt uitgedrukt in de formule :
 • R = Rc + D(P)
waarin:

  R = voorlopige quotering
  Rc = gemiddelde waarde van de tegenstrevers
  D(P) = ratingverschil van de behaalde score uitgedrukt in %

Deze voorlopige quotering is van toepassing zolang een speler geen twintig partijen gespeeld heeft tegen gequoteerde tegenstrevers.
Een eerste voorlopige quotering wordt berekend nadat een speler tien partijen gespeeld heeft tegen gequoteerde spelers.

f. Formule voor de berekening van de quotering :

De gebruikelijke formule is :
 • Rn = Ro + K (W -We)
waarin

  Rn = de te berekenen quotering
  Ro = de vorige quotering
  W = de behaalde score
  We = de verwachte score volgens de tabel van de kansrekening op basis van de vorige quotering
  K = ontwikkelingscoëfficiënt van de speler

De ontwikkelingscoëfficiënt K =
    32 van de 21ste tot de 100ste partij
    24 van de 101ste tot en met de 300ste partij
    Na de 300ste partij
      16 bij een quotering <= 2000
      12 bij een quotering > 2000 & <= 2200
      10 bij een quotering > 2200

Elke speler die na 20 partijen geen 1150 punten bereikt, krijgt automatisch een quotering van 1150 punten.

Bij een verschil van meer dan 400 punten tussen twee spelers, wordt dat verschil herleid tot 400.

Wanneer twee spelers een gelijk aantal punten hebben, wordt diegene die het hoogst aantal verrekende partijen speelde als eerste gerangschikt.

g. Bemerking: wanneer een speler tussen twee klasseringen in meer dan 25 partijen gespeeld heeft en zijn quotering met meer dan 150 punten stijgt of daalt, wordt deze herberekend op basis van de formule (e).

clp
Posts: 199
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: K-factor in de KNDB rating - samenvatting

Post by clp » Sat Aug 06, 2022 23:23

+--------------------------------------+---------------------+
|   N0 ≤ 10             | K = 400 / (N0 + N) |
|10 < N0 ≤ 80, %WP - %NP > 10%, N > 10 | K = 400 / N     |
|10 < N0 ≤ 80             | K = 400 / (Ne + N') | (*)
|80 < N0                | K = 400 / 80    |
+--------------------------------------+---------------------+
|                   | Als K < 5 dan K = 5 |
+--------------------------------------+---------------------+
(*) Ne = √(N0 * N'), Elo, ch. 8.28, p137 (36)

N0 = aantal wedstrijden beginrating.
N  = Aantal wedstrijden in de ratingperiode. Merk op: N << 80.
N' = max(N, 10)
%WP = % score.
%NP = % normscore.


Rating verandering:
 • Rn = Ro + K (W - We)
Als een speler geen beginrating (R0) heeft, dan stel R0 = Ra, waarbij,
Ra is de gemiddelde tegenstanderrating op basis van alle tot nu toe gespeelde wedstrijden,
inclusief de wedstrijden vóór de ratingdatum.

clp
Posts: 199
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

2022 - K-factor in de KNDB rating.

Post by clp » Thu Mar 09, 2023 13:44

Bepaling (2022) correctiefactor K
+-----+--------+-----+------+---------+
|R0  | N0   | N  | Rv  | Factor |
+-----+--------+-----+------+---------+
|Géén | óf < 25|   |   | Rn = Rp |
|   | < 125 | ≥ 30| ≥ 100| Rn = Rp |
|   | < 125 | ≥ 10| ≥ 200| K = 12 |
|   | ≥ 125 | ≥ 10| ≥ 150| K = 11 |
|   | ≥ 124 | ≥ 10| ≥ 100| K = 10 |
|   | < 125 |   |   | K = 7.5 |
|   | ≥ 125 |   |   | K = 5  |
+-----+--------+-----+------+---------+
Zie:

Post Reply