OPROEP

Post Reply
henk stoop
Posts: 1089
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

OPROEP

Post by henk stoop » Wed Aug 17, 2022 21:24

Oproep
Zoals bij velen bekend wordt ik beschuldigd van strafbare feiten.
Die heb ik niet gedaan, maar ik heb de schijn wel tegen.
Op de facebookpagina International Draughts (“beheerder” Andrew Tjon a Ong) worden echter door Steven Tjong en enkele anderen structureel dingen beweerd die absoluut niet waar zijn. Dingen die ook nergens in het dossier staan. Helaas zijn er steeds meer dammers die de onzin van Tjong voor waar aannemen.
Ik nodig daarom dammers uit om een commissie te vormen die het gehele dossier mag bekijken (±300 pagina´s) en zelf hun mening te vormen.
Belangrijkste voorwaarden voor leden van deze commissie:
• Minimaal HBO niveau.
• Voldoende beta-vaardigheden.
• Nog niet eerder betrokken bij of een mening gegeven over deze zaak.
Ter toelichting nog enkele punten:
• Dit aanbod heb ik eerder (begin 2020) gedaan aan de leden van de bondsraad en dat werd afgewezen.
• De uitspraak in eerste aanleg is vernietigd omdat daar aantoonbare onwaarheden instaan.
• De uitspraak in hoger beroep is hoofdzakelijk gebaseerd op technische beweringen die niet in het dossier staan en ook niet in de zitting naar voren zijn gebracht. Deze technische beweringen zijn absurd en tonen aan dat deze raadsheren absoluut incompetent zijn als het gaat om beta-vaardigheden.
• Een ervaren hoogleraar natuurkunde, verbonden aan drie universiteiten in drie landen, is bezig met een getuige-deskundige rapport waarin hij die technische beweringen weerlegd.
• Zolang politie, OM, rechters en raadsheren weigeren om te verklaren waar enkele wezenlijke inconsistenties in het dossier vandaan komen zal dit dossier niet gesloten kunnen worden.
Reacties graag via email: stooph@xs4all.nl

Post Reply