Rekenregels Rating KNDB 2024

Discussies over damsport (in het Nederlands)
Post Reply
clp
Posts: 199
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Rekenregels Rating KNDB 2024

Post by clp » Tue Jun 11, 2024 14:38

Rekenregels Rating KNDB 2024

Een nieuwe versie van Rekenregels Rating KNDB is gepubliceerd. Ten opzichte van de vorige 2022 versie zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder:
  • Een fragment onbegrijpelijke tekst is verwijderd.
  • De grens ≥ 30 is veranderd in > 30.
  • De grenzen ≤ 150, 200, zijn veranderd in < 150, 200.
Wat nog ontbreekt is een referentie naar de bondsvergadering waarin deze regels zijn goedgekeurd.

Tenslotte nog een opmerking over de limitering van de nieuwe rating.
Per 09-06-2007 is de regel ingevoerd dat de nieuwe rating niet hoger mag zijn dan 30 punten boven de seizoensprestatie.
In de versie van 2013 is de iRp ingevoerd tot niet gering chagrijn van Piet Bouma.
In 2022 is deze regel weer afgevoerd. De iRp kan uitsluitend iteratief worden bepaald. Dit bleek te bewerkelijk voor Toernooibase.

Een eenvoudig alternatief (Rlim) voor de iRp is:
  • Rlim = Ro + som (WP – NP)/Par * 800/N. Merk op dat Rlim niet veel zal verschillen van Rp of iRp.
  • Hierbij is Par de winstscore, 2 voor 10x10 dammen, en 1 voor Frysk- en Russisch / Braziliaans dammen.
  • Formule ratingaanpassing: als de nieuwe rating Rn hoger is dan Ro dan kan Rn niet hoger zijn dan Rlim. Als Rn lager is dan Ro dan kan Rn niet lager zijn dan Rlim.
Het betreft een zeer beperkt aantal gevallen.
Bovenstaande regel kan ook gebruikt worden om de nieuwe ratings achteraf te controleren.

Post Reply